Pobírám náhradu za ztrátu na výdělku. Přepočítají mi sami v 65 letech starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den.
pobírám inv. důchod 3. stupně z důvodu pracovního úrazu 4500,-Kč. Dále pobírám rentu 7300,-Kč(ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti). V 65 letech mě renta končí, Zajímá mě zda mě důchod na základě renty za prac. ůraz přepočítaj , nebo zda mě nechají pouze výši inv. důchodu. Rentu pobírám od Kooperativy a zajímá mě, zda to mám hlásit ČSSZ, nebo to pojišťovna hlásí sama, že pobírám rentu.
Děkuji-

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám náhradu za ztrátu na výdělku. Přepočítají mi sami v 65 letech starobní důchod?

V 65 letech bude váš invalidní důchod převeden do starobního důchodu (§ 61a zákona č. 155/1995 Sb.). Tato změna se provádí z moci úřední a je bez přepočtu, tj. starobní důchod je vyplácen ve výši dosavadního invalidního důchodu. Jde vlastně pouze o přejmenování vypláceného důchodu.

Nic vám však nebrání si k věku 65 let sám požádat o starobní důchod. ČSSZ by vám v tomto případě (pouze na vaši žádost) starobní důchod přepočítala a ponechala vyšší z důchodů (starobní vs. invalidní). K žádosti je třeba doložit potvrzení o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku, které vám vyplácí pojišťovna. Opakuji, že o tento důchod (jedná se o klasický starobní důchod) si musíte sám požádat na místně příslušné OSSZ. Stejně tak musíte sám doložit potvrzení o vyplácených náhradách od Kooperativy.