Manžel zemřel a ještě neměl starobní důchod. Z čeho se bude počítat vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den.Jsem ročník 1962,manžel 1958 zemřel 1měsíc před předpokládaným nástupem na předčasný důchod.Z čeho se bude vdovský důchod počítat?Pečuji o postiženou dceru.Děkuji za odpově´d.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manžel zemřel a ještě neměl starobní důchod. Z čeho se bude počítat vdovský důchod?

Základní informace o výpočtu vdovského důchodu, naleznete v článku o vdovském důchodu:

Vdovský důchod se skládá z tzv. základní a procentní výměry. Výše základní výměry vdovského důchodu v roce 2019 činí 3.270 Kč měsíčně – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti. Výši vdovského důchodu tedy ovlivňují výdělky a doba pojištění zemřelého. Vdovský důchod se skládá ze součtu základní a procentní výměry.

Zjednodušeně řečeno ČSSZ vašemu manželovi spočítá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně (dříve plný invalidní důchod), který by mu náležel ke dni úmrtí. Z takto spočítané výše invalidního důchodu se pak spočítá vdovský důchod – pokud vy žádný důchod nepobíráte, bude to základní výměra (v roce 2019 činí 3.270 Kč) a 50 % procentní výměry důchodu zemřelého.