Z čeho se mi bude počítat důchod, pokud budu až do důchodu pracovat na dohodu?

Otázka:

Dobrý den,
narodil jsem se 28.4.1959 od roku 1978 jsem nepřetržitě pracoval až do letošního dubna. Nyní nemohu sehnat práci a pracuji jen na dohodu. Pokud by tento stav vydržel až do mého nároku na plný důchod z čeho by se mi počítal?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Z čeho se mi bude počítat důchod, pokud budu až do důchodu pracovat na dohodu?

Starobní důchod se počítá ze všech získaných dob pojištění (ve vašem případě od ukončení povinné školní docházky – nástupem do učení, na střední školu, do zaměstnání…) a ze všech vyměřovacích základů (výdělků) získaných od r. 1986. Nejinak tomu bude i ve vašem případě. Důchodového věku dosáhnete až v r. 2023. Pokud budete vykonávat činnost, která nezakládá účast na sociálním pojištění, nebude se vám tato doba hodnotit a bude vám při výpočtu důchodu hodnoceno méně let pojištění (což negativně ovlivní výši důchodu). Stejně tak vám při výpočtu osobního vyměřovacího základu (zjednodušeně průměrný měsíční výdělek z výdělků od r. 1986) nebude hodnocen žádný výdělek, což způsobí výrazné zhoršení tohoto parametru (průměrného výdělku), ze kterého se dále počítá důchod.