Výpočet starobního důchodu při pobírání invalidního důchodu a renty

Otázka:

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně přechodu z invalidního do starobního důchodu. Od roku 2011 pobírám invalidní důchod 2.stupně a zároveň rentu pro nemoc z povolání od Kooperativy.V současné době nepracuji, tedy pobírám jen ID a rentu. Můj dotaz spočívá v tom, z čeho se mi bude počítat starobní důchod, jestli se tam započítává i renta pro nemoc z povolání. Do starobního důchodu bych měl jít v roce 2022. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet starobního důchodu při pobírání invalidního důchodu a renty

Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji zde. Starobní důchod se tedy počítá dvěma způsoby:

  1. Z vyměřovacích základů před přiznáním invalidního důchodu – v článku vysvětlený STOP OVZ výpočet.
  2. Klasicky, kdy se náhrada za ztrátu na výdělku vyplacená za dobu po skončení pracovní neschopnosti hodnotí jako vyměřovací základ (výdělek).

Přizná se důchod podle výhodnějšího výpočtu. Většinou je výhodnější první varianta a vyplacené náhrady výši starobního důchodu tedy stejně neovlivní.

Výši starobního důchodu ovlivňují dále i získané doby pojištění – úřad práce se hodnotí pouze omezeně. Doba pobírání náhrady za ztrátu na výdělku není dobou pojištění. Dlouhodobá evidence na úřadu práce má pak negativní vliv na výši důchodu, v krajním případě pak nárok na starobní důchod nemusí vůbec vzniknout.