Nízké zvýšení invalidního důchodu po doložení 10 let pojištění

Otázka:

Dobrý den,

doplňuji dotaz, který jsem vznesla v sobotu 28. 6. 2014 ohledně nezapočtení 10 let při výpočtu invalidního důchodu.

V roce 2005 mi byl přiznán částečný invalidní důchod v částce 3. 931,- Kč. V roce 2010 mi byl částečný invalidní důchod změněn na invalidní důchod třetího stupně v částce 11. 146,- Kč. Na všech osobních listech připojených k rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, nebo jeho změně začíná doba pojištění až od 29. 3. 1977 namísto od 31. 6. 1967.
Nechápala jsem, proč mi ČSSZ od samého počátku, kdy mi byl přiznán částečný invalidní důchod tj. od roku 2005 započítávala dobu pojištění od roku 1977 a ne od roku 1967, kdy jsem nastoupila do zaměstnání. Nejdříve jsem si myslela, že když se výdělky počítají od roku 1986, tak že se podobně počítá jen část doby pojištění. Když jsem zjistila, že mi byla chybně započtena doba pojištění jsem vše reklamovala u ČSSZ. Po následném přepočtení ČSSZ mi byl v roce 2012 invalidní důchod díky doplnění 10 let doby pojištění zpětně od roku 2006 do roku 2011 dorovnán. Roku 2012 činilo zvýšení 326,- Kč za měsíc. Správná doba pojištění je od 31. 7. 1967 a ne od 29. 3. 1977 jak chybně uváděla ČSSZ. Krácení doby pojištění o 10 let probíhalo od samého začátku, kdy mi byl částečný invalidní důchod přiznán tj. od 2005 do roku 2011. Prosím o posouzení, zda je výpočet správný. Částka vypočtená ČSSZ se mi zdá malá vzhledem k tomu, že se všude vyzdvihuje, jak je odpracovaná doba důležitá pro výpočet vyšší ho důchodu. Přikládám původní a nové rozhodnutí ČSSZ. Děkuji

Souhrn: částečný invalidní důchod mi byl přiznán 23. 2. 2005

doba pojištění od 31. 7. 1967

Od roku 2005 do roku 2011 počítala mi ČSSZ dobu pojištění pouze od 29. 3. 1977 a ne od 31. 7. 1967. Doba pojištění tak byla neoprávněně zkrácena o 10 let.

V roce 2010 mi byl částečný invalidní důchod převeden na invalidní důchod třetího stupně

V roce 2012 po reklamaci ČSSZ započítala do doby pojištění 10 let a to od 31. 7. 1967 do 28. 3. 1977.

Invalidní důchod třetího stupně mi byl přepočítán a po započtení chybějících 10 let doby pojištění doplacen od lednové splátky roku 2006 do roku 2012 od lednové splátky v roce 2012 mi byl invalidní důchod zvýšen o 326,- Kč. Toto finanční navýšení mi připadá neadekvátní, když vezmu v úvahu, že je to částka za dobu 10 let pojištění

Odpověď:

Nízké zvýšení invalidního důchodu po doložení 10 let pojištění

Ve vašem případě nastala situace, o které jsem předpokládal, že se bude jednat, ale bez dodatečně zaslaných podkladů bych ji nemohl určit s jistotou.

Při původním výpočtu částečného invalidního důchodu (s chybějící dobou pojištění) do hry vstoupilo ust. § 42 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb, o důchodovém pojištění. Zjednodušeně tento odstavec říká, že pokud někomu vznikne nárok na invalidní důchod a dotyčný v souhrnu získá alespoň 15 „čistě odpracovaných“ let pojištění, nemůže mu být vyměřený nižší invalidní důchod, než je určitá částka, i kdyby z jeho výdělků vycházel invalidní důchod nižší.

Pokud se pozorně podíváte na původní rozhodnutí o částečném invalidním důchodu, zjistíte, že z vašich výdělků a (nedostatečně doložených) dob pojištění by procentní výměra důchodu činila 2.098 Kč, ale ČSSZ vám procentní výměru přiznala ve výši 2.531 Kč (minimum za výše popsaných podmínek). Po doložení chybějící doby pojištění jste se dostala nad tuto minimální stanovenou částku, ale „pouze“ na částku 2.619 Kč (procentní výměra). Doložení chybějících dob pojištění tedy u částečného invalidního důchodu znamenalo zvýšení procentní výměry důchodu o 521 Kč. Vzhledem k tomu, že původně byl váš částečný invalidní důchod stanoven zákonným minimem, namísto vašich výdělků a nedostatečně doložených dob pojištění, je rozdíl takto nízký – došlo totiž ke zvýšení ze zákonného minima a ne z vašich původních podkladů u ČSSZ.