Použití koeficientů při zvyšování a snižování invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den,

v roce 2010 mi byl přiznán invalidní důchod II. stupně. Později v roce 2013 byl změněn na III. stupeň a při výpočtu nové částky byl použit koeficient 1,33.
Letos mi byl důchod snížen opět na II. stupeň, ale při výpočtu nové čásky byl použit koeficient 0,5. Tedy v mém případě současná výše invalidního důchodu
II. stupně je znatelně nižší než výše invalidního důchodu II. stupně v roce 2010. Je to správně? Když při zvýšení se použije koeficient 1,33 ale při sníženi 0,5 (a ne 0,66)?
Děkuji za odpověď.

Pozn.: Na dotaz bylo doplněno, že před 1. 1. 2010 měl tazatel přiznán částečný invalidní důchod, který se k 1. 1. 2010 transformoval na invalidní důchod pro invaliditu I. stupně.

Odpověď:

Použití koeficientů při zvyšování a snižování invalidního důchodu

Informace o tom, že jste měl přiznán částečný invalidní důchod, který se k 1. 1. 2010 tranformoval na invalidní důchod pro invaliditu I. stupně, je pro moji odpověď klíčová. Vysvětlení úzce souvisí s tím, proč ve stejném případě (pobírání částečného invalidního důchodu transformovaného do I. stupně a následně zvýšeného na II. stupeň) již dnes ke zvýšení invalidního důchodu nedochází.

Částečné invalidní důchody (před 1. 1. 2010) se počítaly tak, jak se po 31. 12. 2009 počítají invalidní důchody pro invaliditu II. stupně. Osoby, které dříve pobíraly částečný invalidní důchod, ale byly převedeny do I. stupně, sice pobíraly invalidní důchod I. stupně, ale spočítaný ve výši II. stupně (protože tak se počítaly částečné invalidní důchody). Logické by tak bylo, že v případě zvýšení na II. stupeň k žádnému zvýšení nedojde (protože, i když se důchod nazývá invalidní důchod I. stupně, byl spočítán jako částečný invalidní důchod, tj. jako II. stupeň). Nicméně v letech 2010 a 2011 byla v zákoně o důchodovém pojištění “chyba”, která způsobovala, že se i tak důchod zvyšoval. To bylo napraveno až s účinností od 1. 1. 2012 – pro vás to znamenalo, použití koeficientu 1,3333 při výšení na III. stupeň místo “běžného” koeficientu 2. Od zvýšení na III. stupeň se tedy váš důchod vrátil zpět na “logickou” úroveň. Další změny výše invalidního důchodu již žádné takové “nelogičnosti” obsanovat nebudou. Pokud by tedy opět došlo ke zvýšení na III. stupeň a snížení na II. stupeň vrátíte se na současnou výši důchodu (nebereme-li v potaz valorizace).

ČSSZ v tomto případě postupovala správně a podle zákona.