Výpočet: Zvýšení z I. na III. stupeň invalidity, dříve přiznán částečný invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den, mám invalidní důchod I. stupně od roku 2007 a pobírám částku 6.586,- Kč.
Teď mi byl přiznán III. stupeň. Kolik bude činit můj invalidní důchod III. stupně?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výpočet: Zvýšení z I. na III. stupeň invalidity, dříve přiznán částečný invalidní důchod

V případě, že vám byl dříve přiznán částečný invalidní důchod (přiznán před r. 2010), bude výpočet následující:

Od současné výši invalidního důchodu odečtete základní výměru, která v letošním roce činí 2.340 Kč, zbytek vynásobíte dvěma a opět přičtete základní výměru důchodu 2.340 Kč.

Ve vaše případě tedy bude výpočet:

6586 – 2340 = 4246

4246 x 2 = 8492

8492 + 2340 = 10832

Váš invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně tedy bude činit 10.832 Kč.