Spočítali mi zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň špatně?

Otázka:

Dobrý den Byl mi změněn st.inv.z 2.st.na 3.st.Podle důchod.kalkul.mělo být navýšení o 5912kč Zvýšili mi o 1979kč.Kam se mám odvolat?Původní důchod 2.st.-9206kč po zvýšení na 3.st.-11185kč.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Spočítali mi zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň špatně?

Výpočet který uvádíte je správný v případě (a tento výpočet tomu nasvědčuje), že jste měl částečný invalidní důchod přiznán před rokem 2010 a v roce 2010 nebo 2011 došlo ke zvýšení invalidního důchodu z I. na II. stupeň. Vzhledem k “chybě” v zákoně vám byl tehdy invalidní důchod zvýšen i když tomu tak (matematicky) nemělo být. Z tohoto důvodu se nyní při zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň nepoužije koeficient 2, ale pouze 1,3333.

Berte to tak, že jste mnoho let pobíral invalidní důchod pro invaliditu II. stupně ve vyšší částce, než kterou byste měl při zvýšení invalidity v roce 2012 (kdy byla chyba v zákoně opravena).

Čl. 2 bod 3. zákona č. 220/2011 Sb.:

Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita druhého stupně, náleží invalidní důchod v dosavadní výši, a je-li zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2. Vznikl-li nárok na částečný invalidní důchod před 1. lednem 2010 a v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 došlo ke změně stupně invalidity z prvního stupně na druhý nebo třetí stupeň invalidity, popřípadě na druhý stupeň invalidity a poté z druhého stupně na třetí stupeň invalidity nebo na třetí stupeň invalidity a poté z třetího stupně na druhý stupeň invalidity, a po 31. prosinci 2011 dojde ke změně stupně invalidity

a) ze druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,6667,

b) ze třetího stupně na druhý stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,3333,

c) ze třetího stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,2222,

d) ze druhého stupně na třetí stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 1,3333.