Jsem invalidní v III. stupni. Proč je mi vyplácen I. stupeň invalidního důchodu?

Otázka:

Posudkovou komisí MSSZ mně byl od r. 2007 přiznán 3. st. invalidity-plně invalidní. ČSSZ však vyplácí pouze částečný invalidní důchod 1. st. ve výši 4060 Kč z důvodu, že je údajně vyšší než by byl plný inv. důchod. Je velmi nízký a také pozbývám výhody plynoucí z plného inv. důchodu. Proč je přiznán inv. důchod 1. stupně a ne 3. stupně, když jsem plně invalidní ve 3. stupni? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jsem invalidní v III. stupni. Proč je mi vyplácen I. stupeň invalidního důchodu?

Podle § 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vám nemůže být přiznán nižší invalidní důchod. Podle úpravy účinné do 31. 12. 2009 platilo, že v případě, že jste byla uznána namísto částečně invalidní plně invalidní, docházelo k novému výpočtu plného invalidního důchodu. Pokud jste po přiznání částečného invalidního důchodu již nezískala mnoho doby pojištění a vyměřovacích základů (výdělků), mohlo se stát, že vám vyšel plný invalidní důchod nižší, než byl vyplácený částečný invalidní důchod. Nižší důchod vám však s odkazem na výše uvedený § ČSSZ nemohla přiznat a nadále vám náležel částečný invalidní důchod. Postup ČSSZ ve v tomto případě správný.

Podle právní úpravy platné od 1. 1. 2010 se toto již nemůže stát – toto se vás však netýká.