Částečný invalidní důchod přiznaný v roce 1990 a zvýšení z I. na II. stupeň invalidity

Otázka:

Dorý den. Od roku 1990 jsem pobíral částečný invalidní důchod. V roce 2010 jsem byl zařazen nově do invalidity I. stupně. Až v roce 2019 jsem byl upozorněn, že správně spadám do II. stupně, což bylo potvrzeno posudkovým lékařem, který vydal nové stanovisko na základě lékařských zpráv za několik let zpět – z nich je zřejmé, že se můj zdravotní stav nezměnil. Lze se domáhat zpětného finančního dorovnání? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Částečný invalidní důchod přiznaný v roce 1990 a zvýšení z I. na II. stupeň invalidity

Invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně, který byl v minulosti (před rokem 2010) přiznán a spočítán jako částečný invalidní důchod, se vyplácí ve stejné výši a při změně stupně z I. na II. se jeho výše nemění. Důvody vysvětluji v tomto článku. Vámi uváděná změna je tedy bez vlivu na výši vypláceného invalidního důchodu.