Nemoc po skončení pracovního poměru a placení pojištění

Otázka:

Dobrý den, zajímá mě jak je to se sociálním pojištěním a jeho hrazením za této situace: Dlouhodobý pracovní poměr byl ukončen po vzájemné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k poslednímu dni v měsíci. Ještě během trvání PP v průběhu posledního měsíce trvání práce pro zaměstnavatele však zaměstnanec onemocněl. Nárok na výplatu nemocenských dávek vznikl, dávky nemocenské jsou měsíčně z ČSSZ vypláceny. Nemoc trvá 5. měsíc. Jak je to s úhradami nemocenského a sociálního pojištění v průběhu této doby. Předpokládám, že nemocensky pojištěn za této situace občan je ? Jak za výše zmíněné situace je to se sociálním pojištěním ?To potřebné pro dobu, kdy bude nárokován SD. Není zřejmé, jak dlouho nemocenský stav neumožní uzavřít nový pracovní poměr nebo se evidovat u ÚP a ucházet se o vhodnou práci jejich prostřednictvím. Sociální pojištění si za trvání nemoci za výše uvedené situace občan hradí sám ? Je pravdou, že nějakou dobu pojištění pro účely důchodu lze uhradit i později? Za jak dlouhé časové období maximálně je možno si soc.pojištění douhradit ? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nemoc po skončení pracovního poměru a placení pojištění

Podle všeho si pletete nemocenské a zdravotní pojištění. Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění (spolu s důchodovým pojištěním a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti). Zdravotní pojištění “stojí samostatně”.

Situace, kterou popisujete, se nazývá “nemoc (nebo marodění) v ochranné lhůtě” a v jejím průběhu jste zdravotně pojištěn. Nemoc v ochranné lhůtě je náhradní dobou pojištění, která se pro nárok na starobní důchod i stanovení jeho výše hodnotí v rozsahu 80 %.

Informace o možnosti doplácení naleznete v článku o dobrovolném důchodovém pojištění.