Jak propustit starobního důchodce, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti?

Otázka:

Dne 08. 01. 2015 náš zaměstnanec pracující starobní důchodce onemocněl. Nemocenské dávky byly vypláceny pouze po zákonnou dobu. Pracovní neschopnost stále trvá a hrozí, že bude delší než 365 dnů. Jak máme postupovat při rozvázání pracovního poměru, když dohoda se zaměstnancem není možná. Ten stále trvá na svém, že po uzdravení a ukončení PN nastoupí do zaměstnání. Jaké jsou možnosti ukončení PN po uplynutí 365 dnů nemoci.
Děkuji za radu.

Odpověď:

Jak propustit starobního důchodce, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti?

Zřejmě pro vás nebudu mít dobrou zprávu – neexistujete žádný jednoduchý způsob, jak starobnímu důchodci ukončit pracovní poměr, když s tím on sám nesouhlasí (neukončí pracovní poměr dohodou). Nic na tom nemění ani situace, že je již tak dlouho v dočasné pracovní neschopnosti, že nemá nárok na výplatu nemocenských dávek (365 dní není žádná zákonem stanovená hranice).

Starobního důchodce můžete propustit pouze ze stejných důvodů, jako zaměstnance, který žádný důchod nepobírá. Na tuto skutečnost nemá vliv ani trvání dočasné pracovní neschopnosti v délce vyšší než 365 dní.