Ovlivní výši důchodu skončení pracovního poměru v srpnu a důchod od září?

Otázka:

Dobrý den,
od 26.9.2017 mám nárok na starobní důchod, datum narození 26.1.1957, vychovala jsem dvě děti, celou dobu jsem účastna nemocenského pojištění, žádost o přiznání tohoto důchodu jsem již podala. Jsem v pracovním poměru jako zaměstnanec – od 3.7.2017 jsem na nemocenské. Po skončení nemocenské z vážných rodinných důvodů nepředpokládám, že se ještě vrátím do zaměstnání. Po skončení nemocenské uvažuji o skončení pracovního poměru dohodou. Prosím o posouzení situace, kdybych se dohodla se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru k nějakému srpnovému datu 2017- např. k 10.8.2017, prosím o posouzení a jaké kroky bych měla podniknout? Ovlivní to výši důchodu, měla bych se hlásit na úřad ,případně si zaplatit nějaké pojištění, apod.?
Děkuji mnohokrát

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ovlivní výši důchodu skončení pracovního poměru v srpnu a důchod od září?

Z těchto údajů není možné vyvozovat žádné závěry ve smyslu, zda dřívější skončení zaměstnání a další evidence na úřadu práce ovlivní výši důchodu. Při výpočtu důchodu se totiž hodnotí celé roky pojištění (co je to?) a evidence na ÚP, stejně jako např. nemoc v ochranné lhůtě (v době po skončení pracovního poměru) se hodnotí na 80 %. Toto krácení může, ale nemusí výši důchodu ovlivnit. Záleží na tom, zda byste v jeho důsledku přišla o další celý rok doby pojištění. Bez přesné znalosti celého průběhu pojištění za celý život, nemohu v tomto ohledu nic poradit.

Nejvýhodnější další postup by byl marodit co nejdéle při současném trvání pracovního poměru. Dokonce byste ještě současně s důchodem mohla od 26. 9. 2017 pobírat i nemocenskou.

Pokud skončíte pracovní poměr dříve, přihlaste se do evidence úřadu práce. Je poměrně malá šance, že by vám tento postup důchod ovlivnil, ale s jistotou to vzhledem k výše uvedenému říci nemohu.