Invalidní důchodce III. stupně a nemoc po skončení pracovního poměru

Otázka:

Dobrý den,

jsem plně invalidní a jsem do cca poloviny dubna zaměstnán ve státní správě (práce na dobu určitou). Od poloviny března jsem vzhledem ke zhoršujícímu dlouholetému stavu na nemocenské, která vzhledem k mému stavu bude trvat min. ještě půl roku. Můj invalidní důchod je pod hranicí 3410 Kč. Jak dlouho mám nárok na vyplácení nemocenských dávek. Končí vyplácení dávek od ČSSZ dnem ukončení pracovní smlouvy anebo nadále trvá do doby 70 dní (doba pobírání u invalidního důchodce 3. stupeň)? Zaměstnavatel požaduje potvrzení o trvání pracovní neschopnosti ke dni ukončení pracovní smlouvy a obvodní lékař s tímto nesouhlasí, prý se vydává toto potvrzení maximálně 3 dny před koncem měsíce.

Děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchodce III. stupně a nemoc po skončení pracovního poměru

Pokud jste poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, je vaše podpůrčí doba (doba, po kterou můžete pobírat nemocenskou) omezena na 70 dní (plus 14 dní náhrady mzdy od zaměstnavatele na začátku dočasné pracovní neschopnosti).

Ve vašem případě však do “hry” vstupuje ust. § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, které říká:

Ochranná lhůta neplyne z pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Z výše uvedeného skutečně vyplývá, že po skončení pracovního poměru vám již nemocenské dávky nebudou náležet. Váš zaměstnavatel postupuje správně.