Přišlo mi zamítnutí prodloužení výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Otázka:

Dobrý den, přišlo mi zamítnutí prodloužení výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.S odůvodněním,že v krátké době nedojde k opětovnému nabytí pracovní schopnosti. Mám naplanovanè další lékařské zákroky. Podám žádost o ID,což trvá určitou dobu. Co dělat,když jsem v prác.neschopnosti a končí podpůrci doba? Kdo bude hradit zdravotní a soc.pojisteni.?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přišlo mi zamítnutí prodloužení výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Po skončení podpůrčí doby nemocenské, v případě, že už nechcete nebo nemůžete pracovat nebo o vás už zaměstnavatel nebude mít zájem (to je situace, kterou nemohu posoudit), se můžete se zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru (příp. si nechat dát výpověď) a poté se přihlásit do evidence úřadu práce. Pokud pracovní poměr skončen nebude a vy budete uschopněn, musíte se vrátit do zaměstnání.

Kdo bude hradit pojištění, bude záležet na vaší situaci – pokud budete dál zaměstnaný, bude to zaměstnavatel, pokud budete v evidenci uchazečů o zaměstnání, budete státním pojištěncem (pro účely sociálního pojištění je úřad práce v tomto rozsahu náhradní dobou pojištění) atd.