Nárok na vdovecký důchod po ženě zemřelé v červenci 1995

Otázka:

Dobrý den, jsem vdovec od 7/1995, narodil jsem se 25.2.1964 a dnes je mi 55 let. Nikdy jsem o vdovecký důchod nežádal, můj dotaz je : mám na něj nárok? Jestli ano, od kdy? Po úmrtí manželky jsem se nikdy neoženil, naše manželství bylo bezdětné. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nárok na vdovecký důchod po ženě zemřelé v červenci 1995

V uvedené době vdovecký důchod v dnešní podobě vůbec neexistoval. Pokud jste neměl nezaopatřené dítě, o které byste pečoval, nárok na něj vám nemohl vzniknout.

§ 48 zákona č. 100/1988 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 1995:

Vdovecký důchod
§ 48a
(1) Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, jestliže pečuje aspoň o jedno nezaopatřené dítě uvedené v § 46 odst. 3.
(2) Vdovecký důchod činí 1100,-Kč měsíčně.
(3) Nárok na vdovecký důchod zaniká, uzavře-li ovdovělý muž znovu manželství.

Nárok na vdovecký důchod vznikl vdovci dne 26. 6. 1997 při splnění zákonem daných podmínek:

  • manželka měla ke dni smrti trvalý pobyt na území ČR,
  • vdovec splňoval podmínky uvedené v § 50 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (např. věk 58 let), ode dne smrti manželky nepřetržitě až do 26. 6. 1997 nebo
  • splnil tyto podmínky do tří let od smrti manželky a poté je plnil nepřetržitě do 26. 6. 1997 nebo
  • tyto podmínky přestal plnit a opět začal splňovat:
    • před 1. 8. 1991 do dvou let po zániku plnění těchto podmínek nebo
    • po 31. 7. 1991 ve lhůtě pěti let po zániku plnění těchto podmínek.

Vzhledem k tomu, že věková podmínka v dané době u muže stanovovala věk 58 let, kterého dosáhnete až v roce 2022, nemohl jste ji podle výše uvedených pravidel splnit a nárok na vdovecký důchod vám nevznikl.