Jsem vdovec od roku 1995 a mám v péči zdravotně postiženého syna kterému je 40 let

Otázka:

Jsem vdovec od roku 1995 a mám v péči zdravotně postiženého syna kterému je 40 let, má přiznaný plný invalidní důchod je držitelem průkazu ZTP/P, (manželka letos zemřela).Podle oznámení od České správy z roku 2009 se považuje jeho důchod od 1.ledna 2010 jako invalidní důchod pro invaliditu 3.stupně.Nevím zda v tomto případě splňuji nárok na vdovecký důchod.Zatím jsem ani nevěděl že mohu požádat o vdovecký důchod tedy v základní době tj. 1 roku.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem vdovec od roku 1995 a mám v péči zdravotně postiženého syna kterému je 40 let

Zřejmě správně nerozumím vašemu popisu situace – píšete, že jste vdovec od roku 1995 a současně, že vám manželka zemřela letos. Jaký pobírá váš syn důchod nebo zda má přiznány tzv. mimořádné výhody, není podstatné. Obnovu vdoveckého důchodu by v tomto případě ovlivňoval pouze příp. stupeň závislosti syna.

Pokud to tedy chápu správně (příp. mě opravte), tak jste od letoška vdovec a váš syn není synem vaší letos zemřelé manželky a zajímá vás příp. nárok na vdovecký důchod.

Nárok na vdovecký důchod vzniká v případě, že zemřelá splňovala podmínky popsané v tomto článku (tj. pobírala starobní nebo invalidní důchod, příp. získala potřebnou dobu pojištění). Po jednom roce od úmrtí manželky trvá nárok na vdovecký důchod za splnění podmínek popsaných zde. Jednou z nich je i péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost). Dítětem se pro tyto účely rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů. Nárok na sirotčí důchod sice váš syn mít nebude, ale bude se jednat o dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno. Tím pádem můžete splňovat podmínky pro trvání nároku na vdovecký důchod o po jednom roce od úmrtí manželky.