Jsem vdovec 7 let, ale o vdovecký důchod jsem si nepožádal

Otázka:

Jsem vdovec již 7 let a teprve nyní jsem se dověděl, že bych měl býval nárok na vdovecký důchod. Tehdy jsem nežádal. Je možné zažádat a potažmo doplatit tento důchod zpětně?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem vdovec 7 let, ale o vdovecký důchod jsem si nepožádal

Ano, žádost o vdovecký důchod můžete uplatnit i nyní. Důchod vám bude zpětně přiznán, ale doplacen může být nejvýše za období pěti let před uplatněním žádosti – § 55 zákona č. 155/1995 Sb.