Od kterého roku má muž nárok na vdovecký důchod?

Otázka:

Od kterého roku /úmrtí manželky/ má muž nárok na vdovecký důchod?

Odpověď:

Od kterého roku má muž nárok na vdovecký důchod?

Vdovecké důchody byly do zákona o sociálním zabezpečení (zákon č. 100/1988 Sb.) zavedeny s účinností od 1. 8. 1991. Nárok na vdovecký důchod byl i v případě dřívejšího úmrtí manželky, ale muž musel v dané době pečovat o nezaopatřené dítě. Vdovecký důchod se nepočítal, ale byl přiznáván všem ve stejné výši.

Vdovecké důchody v dnešní podobě byly zavedeny zákonem 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v roce 1996.