Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1940, žena zemřela 1991

Otázka:

Dobrý den. Prosím o informaci o vdoveckém důchodu. Jsem narozen 9.12.1940 a moje manželka 28.3.1943. Manželka zemřela 1.10. 1991. Mě bylo v té době 51let. Pracoval jsem do roku 2001, kdy jsem odešel do starobního důchodu. Manželka až do své smrti pracovala. Prosím o informaci, zdali nemám nárok na nějaký vdovecký důchod. Moc vám děkuji a srdečně zdravím.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdoveckého důchodu. Muž narozený 1940, žena zemřela 1991

V době, kdy vaše žena zemřela, žádný vdovecký důchod pro muže ve smyslu, v jakém ho známe dnes neexistoval. Nárok na vdovecký důchod vznikl vdovci dne 26. 6. 1997 při splnění zákonem daných podmínek:

  • manželka měla ke dni smrti trvalý pobyt na území ČR,
  • vdovec splňoval podmínky uvedené v § 50 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (např. věk 58 let), ode dne smrti manželky nepřetržitě až do 26. 6. 1997 nebo
  • splnil tyto podmínky do tří let od smrti manželky a poté je plnil nepřetržitě do 26. 6. 1997 nebo
  • tyto podmínky přestal plnit a opět začal splňovat:
    • před 1. 8. 1991 do dvou let po zániku plnění těchto podmínek nebo
    • po 31. 7. 1991 ve lhůtě pěti let po zániku plnění těchto podmínek.

Vzhledem k tomu, že věková podmínka v dané době u muže stanovovala věk 58 let, kterého jste dosáhl až v roce 1998, nemohl jste ji podle výše uvedených pravidel splnit a nárok na vdovecký důchod vám nevznikl.

Výše uvedené vám pochopitelně nebrání uplatnit žádost o vdovecký důchod, o které ČSSZ rozhodne a řádně ji zdůvodní.