Nárok na vdovecký důchod. Muž narozený 1935, žena zemřela 1989

Otázka:

Dobrý den. Mám dotaz pro mého tatínka, který ovdověl již v roce 1989. Nepobírá žádný vdovecký důchod, že prý na něho nemá nárok. Můj otec je narozen v roce 1935, maminka byla narozena v roce 1938 a život ukončila v květnu 1989 sebevraždou. Prosím o odpověď, zda můj tatínek na vdovecký důchod měl anebo má nárok. Děkuji.

Odpověď:

Nárok na vdovecký důchod. Muž narozený 1935, žena zemřela 1989

V době, kdy vaše maminka zemřela, žádný vdovecký důchod pro muže ve smyslu, v jakém ho známe dnes neexistoval. Nárok na vdovecký důchod vznikl vdovci dne 26. 6. 1997 při splnění zákonem daných podmínek:

  • manželka měla ke dni smrti trvalý pobyt na území ČR,
  • vdovec splňoval podmínky uvedené v § 50 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ode dne smrti manželky nepřetržitě až do 26. 6. 1997 nebo
  • splnil tyto podmínky do tří let od smrti manželky a poté je plnil nepřetržitě do 26. 6. 1997 nebo
  • tyto podmínky přestal plnit a opět začal splňovat:
    • před 1. 8. 1991 do dvou let po zániku plnění těchto podmínek nebo
    • po 31. 7. 1991 ve lhůtě pěti let po zániku plnění těchto podmínek.

Chápu, že je to poměrně složité, ale já jsem tyto podmínky nestanovoval (tím se sám trochu omlouvám). Nepředpokládám, že by váš tatínek mohl v dané době splňovat jinou z podmínek než dosažení věku 58 let. Vašemu tatínkovi by muselo být 58 let do tří let od smrti maminky, poté by měl od 26. 6. 1997 nárok na obnovu vdoveckého důchodu. To podle všeho nesplnil.

Výše uvedené vám pochopitelně nebrání uplatnit žádost o vdovecký důchod, o které ČSSZ rozhodne a řádně ji zdůvodní.