Přiznání vdoveckého důchodu. Muž narozený 1942, žena zemřela 1991

Otázka:

Vdovecký důchod – muž narozen 1942, jeho žena nar.1943, která zemřela v roce1991. Nepobíral po ženě nikdy důchod. MÁ MUŽ NÁROK NA DŮCHOD PO MANŽELCE V JEHO PŘÍPADĚ ? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přiznání vdoveckého důchodu. Muž narozený 1942, žena zemřela 1991

V době, kdy tato žena zemřela, žádný vdovecký důchod pro muže ve smyslu, v jakém ho známe dnes neexistoval. Nárok na vdovecký důchod vznikl vdovci dne 26. 6. 1997 při splnění zákonem daných podmínek:

  • manželka měla ke dni smrti trvalý pobyt na území ČR,
  • vdovec splňoval podmínky uvedené v § 50 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ode dne smrti manželky nepřetržitě až do 26. 6. 1997 nebo
  • splnil tyto podmínky do tří let od smrti manželky a poté je plnil nepřetržitě do 26. 6. 1997 nebo
  • tyto podmínky přestal plnit a opět začal splňovat:
    • před 1. 8. 1991 do dvou let po zániku plnění těchto podmínek nebo
    • po 31. 7. 1991 ve lhůtě pěti let po zániku plnění těchto podmínek.

Vzhledem k tomu, že věková podmínka v dané době u muže stanovovala věk 58 let, kterého vámi zmiňovaný muž dosáhl až v roce 2000, nemohl ji podle výše uvedených pravidel splnit a nemá nárok na vdovecký důchod.

Výše uvedené vám pochopitelně nebrání uplatnit žádost o vdovecký důchod, o které ČSSZ rozhodne a řádně ji zdůvodní.