Pokud se znovu ožením, ztratí syn nárok na sirotčí důchod?

Otázka:

Syn pobírá sirotčí důchod po zemřelé matce, mé manželce. Pokud se znovu ožením, ztratí syn nárok na sirotčí důchod?

Odpověď:

Pokud se znovu ožením, ztratí syn nárok na sirotčí důchod?

Vaše svatba žádným způsobem neovlivní nárok vašeho syna na sirotčí důchod. Pokud však vy pobíráte vdovecký důchod, nebudete mít na něj po novém sňatku nárok. Dále upozorňuji, že nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením.