Mám nárok na obnovení vdovského důchodu, když se starám o nezaopatřené dítě v pěstounské péči?

Otázka:

Dobrý den, mám nárok na obnovení vdovskeho důchodu, když se starám o nezaopatrene dítě v pěstounské péči? Dítě není biologicky mého zemřelého manžela.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám nárok na obnovení vdovského důchodu, když se starám o nezaopatřené dítě v pěstounské péči?

To, zda jde nebo nejde o biologické dítě se neřeší. Podstatné je, zda je splněna podmínka uvedená v § 50 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.:

Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů.

Dítě nahrazující péči rodičů byste tedy musela dostat do péče před úmrtím manžela.