Jsou pro zpětné vyplacení důchodu nějaké podmínky?

Otázka:

Dobrý den. V roce 1999 mi byl přiznán částečný invalidní důchod,který jsem pobíral do roku 2009, kdy mi byl odebrán z důvodu,že jsem nemarodil a posudková lékařka usoudila, že ” jsem zdráv ”. Nyní jsem si zažádal o jeho vrácení a na základě lékařských zpráv,ve kterých je uvedeno,že se můj zdravotní stav ještě zhoršil a lékař operaci nedoporučuje,mi byl důchod opět vrácen. V žádosti jsem uvedl datum,kdy mi byl odebrán. Důchod mi byl přiznán napořád,že prý už nikdy před žádnou komisi nebudu muset. Na dotaz posudkové lékařky,proč uvádím zpetně tento datum jsem ji zdělil, že bych si chtěl zažádat o zpětné vyplacení. Bylo mi sděleno, že na to nemám nárok. Prosím o radu,zda jsou pro zpětné vyplacení důchodu nějaké podmínky,které žadatel musí splňovat,nebo jak mám teď postupovat a jestli mám na vrácení nárok. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsou pro zpětné vyplacení důchodu nějaké podmínky?

O datu vzniku invalidity rozhoduje posudkový lékař. Nejčastěji se jedná o datum, kdy bylo provedeno nějaké vyšetření, které prokázalo (potvrdilo) zdravotní stav odpovídající invaliditě.

Pokud datum vzniku invalidity nespadá do období pobírání nemocenského, odpovídá datum přiznání důchodu datu vzniku invalidity. Pokud by datum vzniku invalidity spadalo do období pobírání nemocenského, bude invalidní důchod (jeho výplata) přiznán od skončení výplaty nemocenských dávek.

Invalidní (i jakýkoliv jiný) důchod je pak možné doplatit nejvýše pět let zpětně. Jestliže je důchod přiznán více než pět let zpětně, je doplacen nejvýše pět let zpětně ode dne podání žádosti o důchod.

Jak píši výše, o datu vzniku invalidity rozhoduje posudkový lékař. Z jeho vyjádření chápu, že ve vámi požadované době jste jednoduše nebyl invalidní (k ničemu jinému by se posudkový lékař neměl vyjadřovat).

Proti rozhodnutí ČSSZ můžete podat námitku, ve které budete požadovat zpětné přiznání důchodu. V rámci námitkového řízení se ale vystavujete riziku, že vám bude invalidní důchod opět odebrán.