Námitka a zpětné doplacení důchodu po vrácení 3. stupně invalidity

Otázka:

Dobrý den. Mám dotaz: v březnu mi byl snížen invalidního důchodu z 3. stupně na 2. stupeň. Po odvolání mi byl vrácen 3. stupeň. Jestli mi dorovnají zpětně cca za 3 měsíce důchodové dávky? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Námitka a zpětné doplacení důchodu po vrácení 3. stupně invalidity

Zda vám bude invalidní důchod doplacen zpětně i za dobu, kdy jste pobíral pouze druhý stupeň invalidity záleží na výsledku námitkového řízení. Pokud bylo konstatováno, že původní zhodnocení zdravotního stavu, při kterém došlo ke snížení stupně invalidity, bylo nesprávné, bude vám invalidní důchod doplacen zpětně i za měsíce, kdy jste pobíral pouze invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně.

Hypoteticky se mohlo stát, že by původní posudek byl potvrzen, ale námitkový lékař mohl konstatovat, že od určitého (pozdějšího) data jste opět invalidní ve třetím stupni invalidity. V tom případě by vám byl důchod doplacen až ode dne, který námitkový lékař stanovil, jako datum, kdy opět došlo ke zvýšení invalidity. Jak uvádím, tato možnost je spíše hypotetická a nepředpokládám, že by k ní v tomto případě došlo.