Je možné žádat o invalidní důchod zpětně?

Otázka:

Dobrý den,

předem bych se chtěl omluvit, pokud je můj dotaz špatně směrován. Rád bych se optal, zda je možno a podle jakého paragrafu/zákona zažádat o invalidní důchod zpětně.

Celá věc se má následovně:
V roce 2008 mi byl přiznán částečný invalidní důchod (trpím chornickým onemocněním – Crohnova choroba), který mi byl v roce 2010 zastaven (nemoc se dostala do remise). Nyní jsem si zažádal o nové prošetření přiznání ID, jelikož se můj zdravotní stav rapidně zhoršil (2x operace, předepsány kotrikoidy atd.). Tyto problémy začaly v roce 2012 a vše je řádně zdokumentováno v lékařských zprávách, které jsem nyní předal posudkovému lékaři. Celý můj dotaz tedy zní: Je možné, zažádat o ID důchod zpětně k datu (v mém případě červen 2012), kdy je v lékařské zprávě jasně stanoveno, že nemoc již není v remisi, ale naopak, že se situace zhoršila?

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den,

Odpověď:

Je možné žádat o invalidní důchod zpětně?

Podle § 55 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

Už při sepisování žádosti o invalidní důchod na okresní správě sociálního zabezpečení jste si mohl určit datum, od kdy požadujete invalidní důchod přiznat. Posudkový lékař by se musel při posuzování vaší žádosti k tomuto datu vyjádřit. Pokud jste tak neučinil, nevadí. Se svým požadavkem se můžete obrátit na posudkového lékaře při projednávání vašeho zdravotního stavu.

Jestliže jste splnil podmínky pro přiznání invalidního důchodu v roce 2012 (zdravotní stav i dobu pojištění), může vám být invalidní důchod zpětně přiznán. Pokud by vznik invalidity zasahoval do dočasné pracovní neschopnosti, výplata důchodu bude přiznána až od ukončení nemocenské.

Pro úplnost dodávám, že nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží (§ 55 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb.).