Chyba posudkové lékařky – mohu požadovat zpětné vyplacení invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, pobírala jsem invalidní důchod, který mi ale pracovnice na úřadě sebrala, aniž by nahlédla do lékařské dokumentace.
Nyní jsem zažádala o invalidní důchod znovu a byl mi přiznán na další 3 roky. Mohu zpětně požadovat po úřadu vyplacení invalidního důchodu, protože je jasné, že pracovnice úřadu postupovala neoprávněně?
Velmi děkuji za odpověď a radu.

Odpověď:

Chyba posudkové lékařky – mohu požadovat zpětné vyplacení invalidního důchodu?

Nedomnívám se, že by vám posudková lékařka odebrala invalidní důchod „aniž by nahlédla do lékařské dokumentace“. Posudkový lékař se pochopitelně připravuje dopředu a zdravotní dokumentaci si prostuduje dříve než se za ním dostavíte.

Pokud jste se domnívala, že vám byl invalidní důchod odebrán neoprávněně, měla jste proti rozhodnutí ČSSZ podat námitku. Z vašeho popisu situace však přímo nevyplývá, že by posudková lékařka musela nutně chybovat. Námitku můžete podat i proti současnému rozhodnutí o přiznání důchodu a v námitce se můžete dožadovat zpětného přiznání důchodu. Upozorňuji vás, že v rámci námitkového řízení bude nově posuzován váš zdravotní stav a může dojít i k odejmutí invalidního důchodu.