Invalidní důchod od 15 let

Otázka:

Dobrý den,

je mi 23 let. Zažádal jsem si o invalidní důchod (zaměstnankyně ČSSZ dala datum vzniku nároku od mých 18ti let). V posudku o invaliditě mi byla uznána snížená pracovní schopnost o 40 %. Jde mi o to, že tento zdravotní stav trvá již od mého narození a proto se ptám proč je datum vzniku nároku až od 18ti? Nemělo by to být už od 15ti?

Odpověď:

Invalidní důchod od 15 let

Hodnocení zdravotního stavu a tedy i stanovení data vzniku invalidity je plně v na rozhodnutí posudkového lékaře. Pokud „zaměstnankyní ČSSZ“ myslíte právě posudkovou lékařku lékařské posudkové služby, je toto v její kompetenci.

Vzhledem k tomu, že je vám 23 let a důchody jsou vypláceny nejvýše 5 let zpětně, neviděl bych v této situaci větší problém. Pokud by totiž posudková lékařka stanovila dřívější datum vzniku invalidity, stejně byste doplatek za období delší pěti let nedostal.

Pro upřesnění dodávám, že se nejedná o sníženou pracovní schopnost (to je něco jiného), ale o míru poklesu pracovní schopnosti.