Je možné pobírat sirotčí důchod, když sirotek nestuduje?

Otázka:

Známý je narozen v roce 1993, od roku 2012 začal studovat vysokou školu, z té však odešel v prvním semestru. V roce 2013 nestudoval, ani nepracoval a stále bral sirotčí důchod a jeho matka důchod vdovský. Opět na vysokou školu nastoupil až v roce 2014. Je toto možné?

Odpověď:

Je možné pobírat sirotčí důchod, když sirotek nestuduje?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem je dítě, které nedosáhlo 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (studuje), nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Pokud není ani jedna z výše uvedených podmínek splněna, sirotčí důchod sirotkovi nenáleží.