Bude psychická nemoc brána jako neschopnost se připravovat na budoucí povolání?

Otázka:

Dobrý den, pobírám sirotčí důchod, přerušila jsem studium z důvodu psychické nemoci. Je možné, že sirotčí důchod budu moci dále pobírat? Bude psychická nemoc brána jako neschopnost se připravovat na budoucí povolání? Byla mi vlastně určena hraniční porucha osobnosti a úzkostná porucha.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude psychická nemoc brána jako neschopnost se připravovat na budoucí povolání?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Tím je dítě, které:

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje),

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

(§ 20 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.)

Pod bodem b) se “skrývá” krátkodobé onemocnění – při rovnal bych to k “neschopence” u zaměstnaného člověka. Pokud vám ošetřující lékař vystaví potvrzení, že z důvodu nemoci nemůžete studovat, může vám sirotčí důchod i nadále náležet.

Pro zhodnocení zdravotního stavu pod bodem c) musíte místně příslušnou OSSZ požádat o posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ. Je na jeho rozhodnutí, zda tuto podmínku splňujete.