Jak získat status studenta pro sirotčí důchod?

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu v mé situaci. V únoru 2015 jsem ukončila státnicemi Bc studium na VŠ. Díky statusu studenta jsem stále pobírala sirotčí důchod. Nyní po ukončení o status přijdu. Tím pádem přijdu i o sirotčí důchod, což nechci, protože na něj mám stále ještě nárok (26.narozeniny mám v září 2015). Chci pokračovat v Mgr. studiu, u kterého budu mít ale zápis až v září 2015, takže do té doby nebudu student. Řeším to mezidobí, mezi ukončením Bc a začátkem Mgr jaké jsou možnosti a způsoby získání statusu studenta, abych nepřišla o výplatu důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Jak získat status studenta pro sirotčí důchod?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Kdo je nezaopatřeným dítětem uvádí § 20 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Samozřejmě nevím, zda ve vašem případě připadují do úvahy body b) a c), ale základem je bod a), tedy být studentem. Stav v bodě b) vám potvrzuje váš ošetřující lékař (samozřejmě může být přezkoumán lékařem OSSZ), stav v bodě c) určuje posudkový lékař OSSZ (tato možnost se vás s vysokou mírou pravděpodobnosti týkat nebude).

Žádné jiné možnosti, jak se stát nezaopatřeným dítětem, a tedy mít i nárok na sirotčí důchod, neexistují. Musela byste na tohoto půl roku začít studovat nějakou školu, což nevím, zda je reálné.