Jak mohu zažádat o uznání sirotčího důchodu do 26 let bez nutnosti studia, z důvodu nepříznivého zdravotního stavu?

Otázka:

Dobrý den,
Studuji prezenčně na vysoké škole, je mi 22 let, pobírám sirotčí důchod a brigádně si přivydělávám.
Mám ovšem vážné psychické problémy a nevím, zda zvládnu úspěšně dokončit druhý ročník, přestože mne ve škole vedou jako studenta se speciálními potřebami.
Moje pracovní schopnost je snížena odhadem o 50% (nemám to posouzené, mám však vyzkoušené, že mi práce 6 a více hodin v kuse zhoršuje zdravotní stav, zvládnu pracovat ideálně 4 hodiny a potřebuji speciální podmínky, aby to pro mne bylo zvladatelné).
Platí pro mne tedy tvrzení, že se nemohu připravovat na budoucí povolání nebo vykonavat výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (můj zdravotní stav omezuje schopnosti významné pro mou pracovní činnost, tento zdravotní stav se psychiatricky řeší déle než 5 let, proběhly 2 hospitalizace, půlroční docházení do denního stacionáře, psychoterapie)
Jak mohu zažádat o uznání sirotčího důchodu do 26 let bez nutnosti studia, z důvodu nepříznivého zdravotního stavu?
Bylo by teoreticky možné k tomuto sirotčímu důchodu zažádat o invalidní prvního nebo druhého stupně s tím, že by mi vyšší důchod byl vyplacen v plné výši a nižší v poloviční výši výměry?
A pokud by mi byl uznán invalidní důchod, bylo by možné žádat i o jakékoli zpětné vyplaceni, když se léčím tolik let? (nejde mi o to se nějak obohacovat, ale vznikly mi dluhy, například během hospitalizace nebo v době, kdy mi zdravotní stav nedovoloval vůbec pracovat)
A poslední dotaz se týká možného přivýdělku – pokud budu chtít k sirotčímu, popřípadě sirotčímu a invalidnímu důchodu, pracovat v rozsahu, který mi nebude zhoršovat zdravotní stav (tedy nějaký poloviční úvazek/brigáda), jakou smlouvu mohu podepsat? DPP? DPČ? Mám nějak omezený roční výdělek?
OSVČ předpokládám byt nemohu… nebo by to teoreticky šlo, když by byl můj roční příjem třeba do těch 80 tisíc?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak mohu zažádat o uznání sirotčího důchodu do 26 let bez nutnosti studia, z důvodu nepříznivého zdravotního stavu?

O tom, zda splňujte podmínku uvedenou v § 20 odst. 4 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., tj., že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jste neschopna vykonávat výdělečnou činnost, rozhoduje posudkový lékař. Z vašeho subjektivního pohledu určitě nelze vyvozovat, zda tuto podmínku splňujete. Pokud chcete tohoto ust. využít, je třeba se obrátit na místně příslušnou OSSZ a podrobit se posouzení zdravotního stavu posudkový lékařem.

Souběžně je možné pobírat sirotčí důchod a invalidní důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně. Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně sirotčí důchod pobírat nemůže – § 20 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb. S ohledem na to, že při I. nebo II. stupni invalidity se výdělečná činnost předpokládá a při III. stupni sirotčí důchod nenáleží, vaše konstrukce možná není.

Jakýkoliv důchod je možné doplatit až pět let zpětně.

U souběžného zaměstnání platí to, co u invalidního důchodu. Pokud pobíráte sirotčí důchod z důvodu, že jste z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopna vykonávat výdělečnou činnost, bylo by zvláštní, pokud byste ji vykonávala.

Otázka doplněna:

Doplňující otázka k zodpovezenemu dotazu:
Dobrý den, děkuji za odpověď. Ad.:
“S ohledem na to, že při I. nebo II. stupni invalidity se výdělečná činnost předpokládá a při III. stupni sirotčí důchod nenáleží, vaše konstrukce možná není.”
Tomu nerozumím. Proč by neměla byt moje konstrukce možná, když píšete, že při prvním a druhem stupni se výdělečná činnost předpokládá. Ode mne by se jako od částečně znevýhodněného člověka tedy čekalo, že si budu k důchodu přivydělávat, ale zároveň říkáte, že to není možné.
Ad.: “Pokud pobíráte sirotčí důchod z důvodu, že jste z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopna vykonávat výdělečnou činnost, bylo by zvláštní, pokud byste ji vykonávala.”
Co se tedy rozumí slovy výdělečná činnost? Jak je tato činnost definována? Nemohu pracovat v běžném pracovním režimu, nemohu si v žádném případě na sebe vydělat, mohu si pouze přivydělat k důchodu, jak se ostatně od důchodce schopného omezené pracovní činnosti očekává.
Omlouvám se, pokud mám dlouhé vedení s doufám, že se mi podařilo objasnit něco, co bylo třeba předtím vyjádřeno nešikovně.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Předpokladem pro to, abyste pobírala sirotčí důchod „bez studia“, je, že „z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jste neschopna vykonávat výdělečnou činnost„. Naopak u invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně výdělečnou činnost schopna vykonávat jste (jinak byste jistě měla III. stupeň), takže pokud váš zdravotní stav bude odpovídat I. nebo II. stupni invalidity, nemůže odpovídat „neschopnosti vykonávat výdělečnou činnost“ a nemůže vám náležet sirotčí důchod.

Výdělečná činnost je definována v § 27 zákona č. 155/1995 Sb., ale to není až tak podstatné. Snažil jsem upozornit na vámi zmiňovanou absurditu – chcete pobírat sirotčí důchod z důvodu, že namůžete pracovat (zjednodušuji, ať stále neopisuji stejnou větu), ale zároveň se ptáte na možnost výdělečné činnosti (zaměstnání, podnikání…). Prostě pokud jste schopná pracovat, posudkový lékař vám podmínku z § 20 odst. 4 písm. c) uvedeného zákona (velmi pravděpodobně) neuzná. Ale samozřejmě zkuste to, na OSSZ vám v tom nikdo bránit nesmí a nebude.