Sirotčí důchod při kombinovaném studiu a podnikání jako OSVČ

Otázka:

Dobrý den, jsem studentem kombinovaného studia na vysoké škole. Pobírám sirotčí důchod a rád bych pracoval při studiu jako OSVČ – vedlejší, tzn. Výdělek do nějaké určitě částky za rok.
Rád bych věděl, zda toto podnikání bude mít nějaký vliv na můj sirotčí důchod.
V dalším případě bych chtěl provozovat toto podnikání + brigádně pracovat.
Jsou v tomto případě nějaká omezení?
Případně je možné pracovat brigádně a zároveň podnikat?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Sirotčí důchod při kombinovaném studiu a podnikání jako OSVČ

V případě kombinovaného studia nesmíte pro trvání nároku na sirotčí důchod vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Jak uvádíte, budete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) jako vedlejší. U vedlejší SVČ vzniká účast na pojištění při dosažení rozhodné částky (příjmy po odečtu výdajů), která při podnikání po celý rok 2021 činí 85.058 Kč. Abyste měl nadále nárok sirotčí důchod, nesmíte rozhodnou částku dosáhnout nebo překročit.

U činnosti na dohodu opět platí, že ji nesmíte vykonávat v rozsahu zakládajícím účast na sociálním pojištění – limity vysvětluji v základním článku o sirotčím důchodu.

SVČ a práce na dohodu se posuzují každá zvlášť, tj. nijak se tyto výdělky nesčítají.