Sirotčí důchod: Mohu pracovat v zahraničí?

Otázka:

Dobrý den, chci se zeptat ohledně sirotčího důchodu. Pokud budu studentem řádného denního studia na VŠ, ale zároveň budu pracovat v zahraničí – mám nárok na výplatu sirotčího důchodu? Tj. i kdybych do školy nechodil, ale status studenta bych stále měl a oficiálně bych byl studentem. Děkuji.

Odpověď:

Sirotčí důchod: Mohu pracovat v zahraničí?

Při denní formě studia není rozhodující, zda a v jakém rozsahu je vykonávána výdělečná činnost. Popravdě, i kdyby toto neplatilo, ČSSZ by výdělečnou činnost v zahraničí neměla jak zjistit.

Abyste měl nárok na sirotčí důchod, musíte být nezaopatřeným dítětem. Tím jste, pokud se po skončení povinné školní docházky soustavně připravujete na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole (mimo jiné). ČSSZ nezkoumá, v jakém rozsahu navštěvujete výuku – důležité je potvrzení o studiu vydané školou. Je pochopitelně otázkou, jak dlouho můžete být studentem školy, pokud ji vůbec nenavštěvujete.