Invalidní důchod: Mohu ukončit nemocenskou dříve?

Otázka:

Dobrý den,
před pár dny jsem byl na základě zjišťovací lékařské prohlídky Posudkem o invaliditě uznán invalidním ve III. stupni (pokles pracovní schopnosti o 70 %, neschopnost výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek) s dnem vzniku invalidity 6.5.2015 a datem ukončení DPN 2.7.2015.
Vzhledem k tomu, že ale ještě nechci svoje pracovní uplatnění „jen tak zabalit bez boje“, chtěl bych se zkusit vrátit na svoje pracovní místo (kancelář) ve stejném pracovním úvazku a to ještě před datem ukončení DPN. Domnívám se, že pokud mi podpůrčí doba končí 25.7.2015, mohl bych si takto i „ušetřit“ i pár dnů do budoucna na případnou další DPN s výplatou nemocenské.
Bojím se však, aby mne uvedený postup nějakým způsobem neuškodil, nemám prozatím Rozhodnutí MSSZ, pouze Posudek o invaliditě od lékaře LPP (s platností na 3 roky).

Děkuji Vám za radu.

Odpověď:

Invalidní důchod: Mohu ukončit nemocenskou dříve?

Ukončit dočasnou pracovní neschopnost třicet dní ode dne jednání na LPS je třeba z toho důvodu, že od následujícího data vám bude přiznána výplata invalidního důchodu. Pokud ukončíte dočasnou pracovní neschopnost dříve (nemělo by se to, ale nic vám za to nehrozí), pohlídejte si, aby OSSZ upozornila ČSSZ na dřívější ukončení výplaty nemocenské – výplata důchodu by vám náležela hned od ukončení nemocenské, tedy dříve než od kdy rozhodne ČSSZ (30. dnem po jednání na LPS) – ta své rozhodnutí na podnět OSSZ opraví a vydá nové s datem výplaty důchodu o ukončení nemocenské.

Pokud vám to váš zdravotní stav dovolí, pracovat i nadále můžete – co znamená, že nejste schopen výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek, máme popsáno zde.