Zcela mimořádné podmínky a zaměstnání v invalidním důchodu

Otázka:

Dobrý den, pobírám invalidní důchod III. stupně s dodatkem „nadále není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“. Je mi 25 let a zdravotní posudek byl vyhotoven na základě psychického problému.
Cítím však potřebu začlenit se a dle svého současného rozpoložení se domnívám, že jsem schopen vykonávat určitou práci/brigádu, nebo to alespoň zkusit. Bohužel zmiňovaný dodatek v posudku mi zřejmě v tomto ohledu brání.
Jak mohu postupovat, abych byl schopen se ucházet alespoň o nějakou práci? Mám možnost brigády jako pracovník doplňující zboží, ovšem nechci dopadnout tak, že budu čekat týdny na vyhotovení posudkové komise, která mi sice práci umožní, ale za cenu snížení invalidního důchodu a já pak danou práci neseženu. Tohoto výsledku se opravdu obávám.
Mohu se o změnu tohoto bodu obrátit na svou psycholožku či na nějaké oddělení správy sociálního zabezpečení, nebo s kým mohu daný problém co nejrychleji vyřešit. Děkuji.

Odpověď:

Zcela mimořádné podmínky a zaměstnání v invalidním důchodu

Informaci o tom, že nejste schopen vykonávat výdělečnou činnost ani za zcela mimořádných podmínek nechápejte jako zákaz, ale jako zhodnocení zdravotního stavu – podle posudkového zhodnocení nejste schopen vykonávat výdělečnou činnost ani za zcela mimořádných podmínek. To však neznamená, že vám někdo výdělečnou činnost zakazuje, a že pokud si naleznete vhodné zaměstnání, které odpovídá vašemu zdravotnímu stavu, nemůžete ho vykonávat.

Na posudku tedy k žádné změně dojít nemusí a můžete klidně zaměstnání nebo brigádu, která bude odpovídat vašemu zdravotnímu stavu (při nástupu jste odeslán na vstupní prohlídku) vykonávat.

Co to jsou „zcela mimořádné podmínky“?

Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.