Ukončení nemocenské po přiznání invalidního důchodu III. stupně

Otázka:

Od prosince 2013 pobírám nemocenské dávky, dne 26. 8. 2014 mi byl přiznán plný invalidní důchod III. stupně s mírou poklesu pracovní schopnosti 70 %. V posudku je uvedeno, že nejsem schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Datum vzniku invalidity je dnem 30. 7. 2014. Posudkovou lékařkou mi bylo sděleno, že mám ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů k 25. 9. 2014 a k tomuto dni mi bude ukončena nemocenská. Je to tak v pořádku? Ještě bych se chtěla zeptat, kdy mi bude vyplacen první invalidní důchod a za jaký měsíc. Jelikož nemocenská se vyplácí zpětně a důchod na ten měsíc, tak si myslím, že bych v měsíci říjnu měla obdržet nemocenskou za září a důchod na říjen. Je to správně? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Ukončení nemocenské po přiznání invalidního důchodu III. stupně

Jestliže vám váš zdravotní stav nedovoluje nadále pokračovat ve vašem zaměstnání, je vhodné ukončit pracovním poměr dohodou s vaším zaměstnavatelem. Ukončit dočasnou pracovní neschopnost je skutečně třeba 30. dnem ode dne jednání na lékařské posudkové službě, tj. opravdu 25. 9. 2014.

Nyní je třeba počkat na vydání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu. To většinou ČSSZ vydává do jednoho až dvou měsíců od uznání invalidity. Výplata invalidního důchodu vám bude přiznána od ukončení výplaty nemocenských dávek, tj. od 26. 9. 2014. Důchod se nevyplácí na daný měsíc, ale na období dopředu (např. při splatnosti 10. dne v měsíci je důchod vyplácen na období od 10. do 9. dne v následujícím měsíci). U prvního doplatku však toto neplatí. Nejdříve vám přijde doplatek doplatek invalidního důchodu od 26. 9. 2014 do Českou správou sociálního zabezpečení určeného dne splatnosti v říjnu nebo také až listopadu a teprve poté začne důchod chodit v pravidelných splátkách. Předpokládám, že doplatek důchodu za toto období obdržíte během října.