Doložení brigády pro výpočet starobního důchodu

Otázka:

Pro výpočet starobního důchodu se počítají i brigády, které člověk dělal jako student. Já pracoval každé prázdniny od doby, kdy jsem vyšel ze základní školy. Čím doložím, že jsem pracoval? Jeden podnik už neexistuje, pracoval jsem legálně, podniky za mě platili daně jako za studenta. Bylo to v letech 1979-1984? Prosím, co pro to mám udělat? Děkuji.

Odpověď:

Doložení brigády pro výpočet starobního důchodu

Podniky, o kterých píšete na tuto činnost vedle evidenční listy důchodového zabezpečení, které má ve své evidenci Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud tedy zaměstnavatelé řádné plnili své povinnosti, není třeba je k žádosti o důchod dokládat.

Doba studia před 18. rokem věku se ve vašem případě hodnotí na 100 % stejně jako zaměstnání (brigáda) – brigády před 18. rokem věku vám tedy výpočet důchod neovlivní. Při souběhu dob počítá pouze jedna a to ta výhodnější – ve vašem případě je jedno, zda to bude studium nebo brigáda (obě se hodnotí stejně).

Po 18. roce věku se studium hodnotí po dobu prvních šesti let studia v rozsahu 80 %. Brigáda by se hodnotila na 100 %, nicméně pokud díky lepšímu hodnocení nezískáte další celý rok doby pojištění, nebude mít opět vliv na výši důchodu. Jeden měsíc brigády vám zajistí navíc cca 6 dní pojištění (30 x 0,8 = 24 dní vs. 30 dní). Je velmi nepravděpodobné, že by došlo k ovlivnění výše důchodu.