Kdo mi potvrdí zaměstnání na Slovensku v letech 1973 – 1977?

Otázka:

Jsem ročník 52 a v září 2015 mi vznikl nárok na starobní důchod. Podle informace OSSZ v Příbrami mi chybí potvrzení o zaměstnání v letech 1973 – 1977. Po dobu těchto čtyřech let jsem pracoval ve Slovenské televizi v Bratislavě, tedy na Slovensku. Poraďte mi prosím, kde, na jaké adrese, získám potřebný doklad o zaměstnání? Předem děkuji za informace.

Odpověď:

Kdo mi potvrdí zaměstnání na Slovensku v letech 1973 – 1977?

Tuto dobu zaměstnání na Slovensku není třeba k žádosti o starobní důchod dokládat – do žádosti o důchod stačí uvést, kde jste v dané době pracoval a Česká správa sociálního zabezpečení si dobu zaměstnání nechá potvrdit Sociální pojišťovnou v Bratislavě, která by ji měla mít ve své evidenci.