Co mám předložit, když evidenční listy se vydávají od roku 2004?

Otázka:

Co mám předložit, když evidenční listy se vydávají od roku 2004. Mám pouze zápočtové listy.
Vystaví mi úřad práce náhradní potvrzení o době evidence uchazeče? Při stěhování jsem jej ztratila.

Odpověď:

Co mám předložit, když evidenční listy se vydávají od roku 2004?

K žádosti o důchod není třeba dokládat evidenční listy důchodového pojištění (dříve zabezpečení) z minulosti. Ty už eviduje ČSSZ – pokud tedy zaměstnavatelé řádně plnili své povinnosti a evidenční listy odevzdávali. Dokládá se pouze evidenční list, který pro OSSZ vystaví současný zaměstnavatel.

Také většinu dob evidence na úřadu práce má ČSSZ ve své evidenci. Pokud by tomu tak nebylo, úřad práce vám vystaví potvrzení prokazující dobu evidence.

Doporučuji vám obrátit se na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, kde vaše doby mohou ověřit, příp. si můžete požádat o informativní osobní list důchodového pojištění.