V evidenci ČSSZ není prázdninová brigáda

Otázka:

Dobrý den, jak se hodnotí pro výpočet starobního důchodu prázdninová brigáda studenta VŠ v roce 1978. V evidenci ČSSZ není, na mzdovém listu je napsáno, že se jedná o OON / nebyl to pracovní poměr/ a poznámka daň 5% student. Žádné jiné odvody nebyly. Kde zjistím, jakým způsobem se tyto ” brigády” počítají do důchodu? Děkuji moc za radu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V evidenci ČSSZ není prázdninová brigáda

Ano, prázdninové brigády se hodnotí jako doba zaměstnání. Aby se tomu tak stalo, musí mít ČSSZ ve své evidenci evidenční list důchodového zabezpečení (ELDZ) z té doby, příp. alespoň doklad prokazující začátek a konec “zaměstnání”. U činnosti na nepravidelnou výpomoc by měl být doložen i výdělek a počet odpracovaných dní v jednotlivých měsících. Pod OON může být schováno kdeco, ale předpokládám, že u studenta šlo o nějakou formu dohody. Pokud je z mzdového listu patrný začátek a konec činnosti, neměl by být se zhodnocením této doby problém. Nicméně je velmi málo pravděpodobné, že by zhodnocení této doby mělo nějaký vliv na výpočet starobního důchodu.

Sociální pojištění v dané době neexistovalo, takže nemohlo být odváděno.