Kde mohu dohledat dobu, kdy jsem pracoval na Slovensku?

Otázka:

Kde mohu dohledat dobu, kdy jsem pracoval na Slovensku asi 5 let?

Odpověď:

Kde mohu dohledat dobu, kdy jsem pracoval na Slovensku?

Dobu pojištění (zaměstnání) eviduje vždy příslušný nositel pojištění v daném státě. V případě Slovenska je to Sociální pojišťovna v Bratislavě.

Dobu zaměstnání na Slovensku si sám dokládat nemusíte – stačí, když při sepisování žádosti o důchod uvedete, že jste pracoval na Slovensku a Česká správa sociálního zabezpečení si tuto skutečnost nechá potvrdit Sociální pojišťovnou.

Pokud se jedná o dobu zaměstnání před rokem 1993, bude vám tuto dobu při výpočtu důchodu hodnotit ČSSZ.