Jak zjistím zaměstnání, kde všude jsem pracovala, když už některé neexistuje?

Otázka:

Jak zjistím zaměstnání, kde všude jsem pracovala, když už některé neexistuje?

Odpověď:

Jak zjistím zaměstnání, kde všude jsem pracovala, když už některé neexistuje?

Pokud zaměstnavatelé řádné plnili svoje povinnosti vůči orgánu sociálního zabezpečení, má potřebné doklady o vašich zaměstnáních ve své evidenci Česká správa sociálního zabezpečení a není třeba je k žádosti o důchod dokládat.

Jestliže tyto údaje potřebujete k jiným účelům, můžete se obrátit na OSSZ, kde vám mohou data zaměstnání sdělit. V případě, že by ČSSZ dobu zaměstnání doloženu neměla, tak kde jste pracovala, si však musíte pamatovat především vy sama.