Všichni pracující měli nárok na dovolenou na zotavenou, ale student po posledním roku SŠ nebo VŠ ji jako neměl?

Otázka:

DD, jsem ročník 1959, od 1.9.1974 jsem studoval SŠ do 30.8.1978 navazující studium VŠ 1.10.1978 do30.6.1983.Nyní se divím, že časy prázdnin od 1.7. do 31.8.1978 a dále od 1.7. do 31.7.1983 mám jako neevidované doby. Všichni pracující měli nárok na dovolenou na zotavenou, ale student po posledním roku SŠ nebo VŠ ji jako neměl? (rok před státnicemi byl víc náročný než rok v zaměstnání). Přitom některé brigády o prázdninách(i před SŠ) mám započítány i jako zaměstnání (že by dvakrát???)

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Všichni pracující měli nárok na dovolenou na zotavenou, ale student po posledním roku SŠ nebo VŠ ji jako neměl?

Informativní osobní list důchodového pojištění je přehled o tom, jaké doby má ČSSZ ve své evidenci, není to doklad o tom, jak budou doby zhodnoceny.

V jakém rozsahu se hodnotí doba studia, vysvětluji v tomto článku. Prázdniny se v rozsahu popsaném v článku normálně započtou. ČSSZ dobu studia střední i vysoké školy na informativním osobní listu důchodového pojištění (resp. přehledu dob důchodového pojištění) uvádí pouze do 30. června posledního ročníku, protože takto studium tehdejšímu Úřadu důchodového zabezpečení dokládaly školy na ELDZ (tehdy se i na studium vytvářely evidenční listy důchodového zabezpečení). Nemusíte mít tedy obavy, po náročném studiu jste se mohl zotavovat stejně jako pracující.

Brigáda není pojem, se kterým by se v důchodové oblasti pracovalo. Pokud jste vykonával činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, bylo to zaměstnání, které se hodnotí. Pro výši důchodu to může mít pouze pozitivní vliv a je jen dobře, že ČSSZ tuto dobu eviduje. Při souběhu dob se hodnotí pouze jedna doba, která je pro vás výhodnější.