Započítává se do odpracované doby i brigády v době studia v mládí?

Otázka:

Započítává se do odpracované doby i brigády v době studia v mládí? O prázdninách jsem pracoval min. měsíc každý rok.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Započítává se do odpracované doby i brigády v době studia v mládí?

To záleží na tom, o jakou dobu se jedná a v jakém rozsahu (časem a výdělkem) byla vykonávána.

Otázka doplněna:

Děkuji za rychlou reakci. Jedná se mi o brigády o prázdninách, ve výpisu se objevila pouze brigáda mezi střední a vysokou, podobné brigády (většinou v huti)v rozsahu 4 – 6 týdnů jsem dělal i během studia, jestli se dá natáhnout odpracovaná doba( navýšení důchodu o 1,5%). Byl jsem vyučený, takže jsem studoval po 18 více než 6 let (6,5) Jsem ochoten naskenovat důch. výměr, ale ostatní doby sedí.

Děkuji

Odpověď doplněna:

I vámi zmiňované brigády mohou být hodnoceny při výpočtu důchodu.

Zaměstnání (brigády) během studia ale šestiletou lhůtu, po kterou se po 18. roce věku hodnotí doba studia, neprodlužují. Zaměstnání (brigády) by pouze bylo hodnoceno místo 80 % plně (na 100 %), tj. při souběžném studiu získáte takto každý měsíc přibližně 6 dní pojištění navíc. Po šesti letech studia po 18. roce věku (kdy už se studium nehodnotí) by byl měsíc zaměstnání hodnocen skutečně jako měsíc.

Pokud by šlo o tzv. nepravidelnou výpomoc, tak do 31. 12. 1975 platilo, že nepravidelná výpomoc musela v měsíci trvat více než 6 dní a výdělek musel být alespoň 120 Kčs. Pak se „na důchod“ započítával celý kalendářní měsíc. Po tomto datu byla vyžadována účast na nemocenském pojištění (opět se pak započítával celý kalendářní měsíc).

U tehdejších zaměstnavatelů se můžete pokusit vyhledat potřebné údaje, ale je otázkou, zda doložená doba bude mít za následek získání dalšího celého roku pojištění a tím i vyšší důchod.