Zpětvzetí žádosti předčasný důchod a nová žádost

Otázka:

Návratnost při posunutí data přiznání předčasného důchodu u manželky = 2.alternativa k dotazu ze 14.7.2019
Dobrý den,
jak jsem uváděl v mém dotazu ze 14.7.2019, tak moje manželka dosáhne důchodového věku ke dni 21.1.2021.
K 31.5.2019 má zaevidováno od ČSSZ celkem 44let pojištění a od 1.6.2019 si tak již neplatí dobrovolné pojištění (44 let pojištění se u ní tak již vůbec nezmění).
Současně manželka v období od 21.5.2018 (až do 28.2.2021) čerpá předdůchod a požádala si o vyloučení příjmů na období od termínu zahájení čerpání předdůchodu.
Manželka si v polovině dubna požádala na ČSSZ o předčasný důchod s termínem zahájení jeho čerpání od 1.8.2019 (s krácením o 6%).
Od ČSSZ přišlo 9.7.2019 manželce rozhodnutí, ale manželka si 28.7.2019 požádala o zpětvzetí její žádosti o předčasný důchod a 8.8.2019 ČSSZ zastavila toto řízení o přiznání předčasného důchodu u manželky.
Rozhodnutí od ČSSZ, obsahuje následující údaje:
1. Rozhodné období: 1986-2018.
2. Počet dnů v rozhodném období: 12 053.
3. Počet dnů vyloučených: 886.
4. Úhrn ročních vyměřovacích základů: 7.970.096Kč.
5. Osobní vyměřovací základ: 21.709Kč.
6. Celková výše výpočtového základu: 16.292Kč.
7. Procentní výměra ke dni vzniku nároku na důchod za 44roků pojištění činí 66,00 % VPZ, tj. 10.753Kč měs.
8. Informace ke snížení procentní výměry:
8.1. Snížení procentní výměry za 360 dnů v období prvních 360 kalendářních dnů od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 3,6 % VPZ činí mínus 586Kč měs.
8.2. Snížení procentní výměry za 179 dnů v období od 361. do 720. kalendářního dne od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 2,4 % VPZ činí mínus 391Kč měs.
9. Procentní výměra po zohlednění předčasnosti činí 9.776Kč měs.
10. Základní výměra důchodu činí 3.270Kč měsíčně.
11. Od 1.8.2019 byl manželce přiznán starobní důchod (předčasný s krácením krácení o 6%), který činil 13.046Kč/měs.
K výše uvedeným údajům z rozhodnutí o důchodu manželky, Vás prosíme, o zodpovězení našich tří následujících otázek:
1. OTÁZKA: Nevíme, jestli krácení 4,8% bude manželce platit od 29.10.2019 nebo až od 30.10.2019? = když dosáhne důchodového věku ke dni 21.1.2021.
2. OTÁZKA : Bylo by pro manželku z hlediska návratnosti výhodnější, aby do předčasného důchodu odešla s krácením o 4,8% k 29.10.2019 (30.10.2019)? nebo až k 27.1.2020 (28.1.2020) s krácením o 3,6%?
3. OTÁZKA: Bude možné, aby si manželka v pondělí 14.10.2019 požádala na ČSSZ o předčasný důchod s termínem zahájení jeho čerpání od 29.10.2019 (30.10.2019)? = přičemž předcházející žádost o předčasný důchod si manželka podala v polovině dubna 2019 a když si 28.7.2019 požádala o zpětvzetí této její žádosti?
V případě potřeby k doplnění souvisejících informací, nás neváhejte kontaktovat.
Předem mnohokrát děkujeme za Vaše odpovědi.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zpětvzetí žádosti předčasný důchod a nová žádost

  • Pokud vaše manželka dosáhne důchodového věku 21. 1. 2021, pak na pět 90denních období krácení předčasného důchodu (4,8 %) dosáhne při přiznání ke dni 29. 10. 2019.
  • To je právě otázkou oné návratnosti. Řekněme, že za tři měsíce přijde manželka o 40.000 Kč, pokud by byl důchod přiznaný v roce 2020 oproti zvalorizovanému vyšší o 200 Kč (možné ani tolik ne – muselo by se vše přesně spočítat), tak návratnost vychází skoro 17 let.
  • Ano, předchozí řízení již bylo ukončeno, nyní je možné uplatnit novou žádost.