Zamítli mi žádost o předčasný důchod ze Slovenska, musím žádat znovu?

Otázka:

Dobrý den, manželka (občanství S.R. s trvalým místem bydliště v Č.R.) v květnu 2018 zažádala o předčasný důchod. Nyní v únoru 2019, jí přišel vypočtený důchod za odpracovaná léta v Č.R. (asi 3700.-Kč) a informace, že Slovenská pojišťovna žádost o odchod do předčasného důchodu zamítla, z důvodu nedodržení slovenských předpisů pro odchod do předčasného důchodu. Tyto budou splněny až v srpnu 2019. I když jsme se snažili získat od ČSSZ informace, jak má manželka dále postupovat, tedy zda je v pořádku, že v současné době (od září 2018) činní její důchod jen 3400 až 3700 (po zvýšení od ledna) a hlavně zda má před srpnem 2019 znovu žádat o důchod ze S.R. a kde, ČSSZ na tyto naše otázky a žádosti o informace, jednoduše nereaguje. Proto by jsme byli rádi, kdyby jste v tomto ohledu měli nějaké informace. Komunikace z ČSSZ a získání informací, které by asi měli být samozřejmostí, je opravdu velmi špatné.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zamítli mi žádost o předčasný důchod ze Slovenska, musím žádat znovu?

Informace jakým způsobem se postupuje v případě doby pojištění získané v zahraničí, získáte v tomto článku. Je běžné, že různé země mají různý důchodový věk a pak může dojít k situaci, která nastala ve vašem případě. ČSSZ by vám v této situaci měla přiznat důchod nejméně ve výši minimálního českého důchodu, což v loňském roce odpovídalo částce 3.470 Kč.

O starobní důchod ze Slovenska budete muset znovu požádat. Žádost uplatněte zhruba v květnu 2019.