Manželka odešla do starobního důchodu k 1. 1. 2021 a v roce 2021 dostala prémie

Otázka:

Manželka odešla do řádného starobního důchodu k 1.1.2021. Jelikož pracovala ve zdravotnictví během Covidu, obdržela od zaměstnavatele v dubnu 2021 prémie za práci během pandemie. Z této částky byly odečteny zdravotní a sociální daň. Lze požádat o přepočet již vyměřeného důchodu? Kdyby se jednalo o cílové prémie za rok 2020 v nějaké jiné prac. oblasti, mohlo by se jednat o vysokou částku, tak se domnívám, že by přepočet měl logiku. Nebo požádat o přepočet nelze?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manželka odešla do starobního důchodu k 1. 1. 2021 a v roce 2021 dostala prémie

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období. V případě důchodu s datem přiznání v roce 2021 začíná rozhodné období rokem 1986 a končí rokem 2020. Vyměřovací základy z roku 2021 výpočet tohoto důchodu neovlivňují. Odměny zúčtované v roce 2021 tedy nemají vliv na výši důchodu přiznaného ve stejném roce.