Návratnost při posunutí data přiznání předčasného důchodu

Otázka:

DOTAZY k optimálnímu termínu pro zahájení předčasného důchodu u manželky (s ohledem na jeho návratnost).
Dobrý den,
moje manželka dosáhne důchodového věku ke dni 21.1.2021. K 31.5.2019 má zaevidováno od ČSSZ celkem 44let pojištění a od 1.6.2019 si tak již neplatí dobrovolné pojištění (44 let pojištění se u ní tak již vůbec nezmění). Současně manželka v období od 21.5.2018 (až do 28.2.2021) čerpá předdůchod a požádala si o vyloučení příjmů na období od termínu zahájení čerpání předdůchodu. Manželka si v polovině dubna požádala na ČSSZ o předčasný důchod s termínem zahájení jeho čerpání od 1.8.2019 (s krácením o 6%). Minulý týden přišlo manželce od ČSSZ rozhodnutí, a my aktuálně zvažujeme zpětvzetí manželčiny žádosti o předčasný důchod.
Rozhodnutí od ČSSZ, obsahuje následující údaje:
1.Rozhodné období: 1986-2018.
2.Počet dnů v rozhodném období: 12 053.
3.Počet dnů vyloučených: 886.
4.Úhrn ročních vyměřovacích základů: 7.970.096Kč.
5.Osobní vyměřovací základ: 21.709Kč.
6.Celková výše výpočtového základu: 16.292Kč.
7.Procentní výměra ke dni vzniku nároku na důchod za 44roků pojištění činí 66,00 % VPZ, tj. 10.753Kč měs.
8.Informace ke snížení procentní výměry:
8.1.Snížení procentní výměry za 360 dnů v období prvních 360 kalendářních dnů od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 3,6 % VPZ činí mínus 586Kč měs.
8.2.Snížení procentní výměry za 179 dnů v období od 361. do 720. kalendářního dne od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 2,4 % VPZ činí mínus 391Kč měs.
9.Procentní výměra po zohlednění předčasnosti činí 9.776Kč měs.
10.Základní výměra důchodu činí 3.270Kč měsíčně.
11.Od 1.8.2019 se manželce přiznává starobní důchod (předčasný s krácením krácení o 6%), který činí 13.046Kč měs.
K výše uvedeným údajům z rozhodnutí o důchodu manželky, Vás prosíme, o zodpovězení našich dvou následujících otázek:
1. OTÁZKA: Nebylo by pro manželku výhodnější z hlediska návratnosti, aby do předčasného důchodu odešla s krácením o 3,6% až k 27.1.2020 ? = také proto, že za prvé manželka má do 31.12.1994 soustředěno 75% z celkového úhrnu všech ročních vyměřovacích základů za celé rozhodné období po přepočtu koeficientem nárůstu VVZ a za druhé proto, že by si manželka při čerpání předdůchodu nechala vyloučit nízké příjmy v období od 21.5.2018 do 31.12.2019.
2. OTÁZKA: Uměl byste, prosím, alespoň orientačně odhadnout, jak bude časově a finančně vypadat návratnost v případě, že manželka skutečně zahájí čerpání předčasného důchodu od 1.8.2019, oproti tomu, že by manželka šla do důchodu až ke dni 21.1.2021, kdy dosáhne důchodového věku.
V případě potřeby k doplnění souvisejících informací, nás neváhejte kontaktovat.
Předem mnohokrát děkujeme za Vaše odpovědi.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Návratnost při posunutí data přiznání předčasného důchodu

Toto se složitě odhaduje vzhledem k tomu, že ještě neznáme výpočet roku 2020 a výpočet valorizace. Díky nižšímu krácení by se důchod zvýšil zhruba o 400 Kč. Výhodnější výpočet v příštím roce můžeme odhadovat okolo 300 Kč, oproti letošnímu zvalorizovanému důchodu. Celkem byste tedy tímto postupem mohli získat cca 700 Kč navíc. Když ale vezmeme, že takto „přijdete“ zhruba o 6x 13.000 Kč, tj. o 78.000 Kč, vychází doba návratnosti 111 měsíců, tj. přes devět let.

Vzhledem k tomu, že krácení předčasného důchodu se postupně k přibližujícímu se důchodovému věku snižuje, bude postupně narůstat i doba návratnosti, pokud budete čekat na dosažení důchodového věku.